Kehapsühhoteraapia

Meie kehad kannavad, peidavad ja hoiavad endas tuhandeid rääkimata lugusid. Kehapsühhoteraapia uurib, kuidas tervendada meie mineviku lugusid olles olevikus ja tehes seda tervema tuleviku heaks.

Keha ja emotsioonid on omavahel tugevalt seotud. Nimelt kogeme pea kõike keha kaudu, meel annab kogetule juurde vaid loo. Erinevad laetud seisundid ning emotsioonid salvestuvad kehasse ja talletuvad sinna ning loovad sarnaselt laetud olukordades reaktsioone, mille tulemusel kujundame hoiakuid ning uskumussüsteeme. Seega võime öelda, et kehapsühhoteraapia on valdkond, mis tegeleb emotsioonide, seisundite, impulsside ja reaktsioonidega, mida kogeme olevikus erinevates situatsioonides, kuid mille all võivad peituda mitmed minevikust pärit lood.

Kehapsühhoteraapia on…
* psühhoanalüüsist ja Freudist välja kasvanud teaduslik psühhoteraapia haru
* professionaalne praktika, mis kergendades emotsionaalseid ja mentaalseid pingeid, julgustab inimese teadlikku arengut
* lähenemisviis, mis baseerub ja uurib keha ja meele koostööd. Kehapsühhoteraapia põhisõnum on, et keha ei saa lahutada psüühest.

Mitmed teised psühhoteraapia lähenemised vaid puudutavad seda valdkonda kuid kehapsühhoteraapia peab seda fundamentaalseks põhialuseks.

Kehapsühhoterapeut töötab otse ja kaudselt isiku põhiolemuse mentaalse, emotsionaalse, sotsiaalse ja hingelise kujunemislooga. Terapeut toetab nii sisemisi ise toimivaid protsesse kui välise reaalsuse selgemat tajumist.

Terapeutilise töö tulemusena teadvustab, tunnistab ja lõpuks integreerib inimene oma elujõu allasurumise mehhanismid/viisid, mis loovad tasakaalus pinnase kvalitatiivseteks muutusteks.

Kehapsühhoteraapia omab psühhoteraapia maailmas olulist kohta. See on andnud võimaluse mõista keha-meele ühenduste dünaamikaid ja panustanud uute lähenemistega, et avastada inimkogemuste tõelist päritolu.

Ajalugu

Wilhelm Reich ja post-reichiaanlased omavad keskset rolli kehapsühhoteraapia tekkes ja arengus. 1930ndatel avalikkuse ette toodud Reichi ideed, mis sidusid lihasjäikuse ja lihaspinged allasurutud emotsioonidega on edasi arendanud rida uurijaid. Reich sõnastas kehaga dünaamilises suhtes olevad karakter-struktuurid, mida arendasid edasi tema õpilased John Pierrakos ja Alexander Lowen, pannes aluse bioenergeetilise analüüsile ja muuhulgas uurides kehaturviste olemasolu ja rolli. Alguse saanud suurt teadusharu on edasi arendanud mitmed nimekad uurijad – Malcolm Brown organismilise psühhoteraapia kaudu, David Boadella Biosünteesi näol, Gerda Boyesen biodünaamiline psühholoogiaga, Bonnie Bainbridge Cohen ja Susan Aposhyan keha-meele tasakaalustamise näol, Steven Johnsson täiustades karakterstruktuure jne. Eestis saab kehapsühhoteraapiat õppida Core Evolution õppeprogrammi raames või BPTI pilootprogrammis (http://www.bodypsychotherapyinstitute.com ; http://www.bpti.ee).