SOMA liikmelisuse kriteeriumid

SOMA: Keha kaasava psühhoteraapia ühing on ühildanud oma liikmelisuse kriteeriumid vastavusse EABP nõuetega.

Euroopa Kehapsühhoteraapia Assotsiatsiooni (EABP) liikmeks saamise individuaalsed nõuded 2017

1. jaanuarist 2017 hakkasid kehtima EABP liikmeks saamise uued kriteeriumid, mis võeti vastu EABP Üldkogu koosolekul 2014. aastal.

EABP täisliikmeks saamine tähendab Sertifitseeritud kehapsühhoterapeudina akrediteerimist.
Täisliikmeks saamise kriteeriumid hõlmavad eel-haridust, treeningute kvaliteeti ja kvantiteeti, isiklikku psühhoteraapiat, supervisiooni ja erialast praktikat.

Eelharidus
Ülikooli kraad või samal tasemel eraialane haridus humanitaarvaldkonnas.
Samaväärsena tunnustatakse teemakohast elukogemust või professinaalset kogemust teistes valdkondades. Eelhariduse kirjeldus peab olema lisatud CV-s ühe osana taotleja dokumentatsioonis.

Treening
Treening peab olema sooritatud Kehapsühhoteraapia Organisatsioonide FORUMi poolt akrediteeritud koolitusasutuses. Teisi kehapsühhoteraapia õppeasutusi tunnustatakse, kui need on hästi teada EABP-le või taotleja suudab esitada veenvad kirjeldused, dokumentatsiooni (CV detailid) ja soovitused, mis puudutavad neid koolitusasutusi.
Nõutav õppemaht on vähemalt 600 tundi professionaalset psühhoteraapia treeningut vähemalt 4 aasta jooksul, millest vähemalt 400 tundi on kehapsühhoteraapiat.
Kui need nõuded ei ole piisavalt täidetud, tunnustatakse samaväärsena ka teisi dokumenteeritud koolitusi ja haridust, mis näitavad professionaalse arengu jaoks tehtud jõupingutusi.

Isiklik psühhoteraapia
Nõutud on vähemalt 250 tundi jätkuvat individuaalset või grupi psühhoteraapiat. Vähemalt 100 tundi peab olema individuaalseid seansse, kus terapeut ei ole kliendi õpetaja/juhendaja.
Individuaalsed ja grupiseansid arvestatakse mõlemad ühe (1) tunnina. (Varem arvestati 3-tunnist grupitöö seanssi samaväärseks ühe tunni individuaalse psühhoteraapiaga.)
Kui need nõuded ei ole piisavalt täidetud tunnustatakse samaväärsena teiste meetodite dokumenteeritud psühhoteraapiat.

Supervisioon
Vähemalt 150 tundi (oli 75 tundi) erialast keha psühhoterapeudi supervisiooni kas individuaalselt või grupis. Individuaalne ja grupi seanss arvestatakse mõlemad 1 tund. Varem võrdsustati üks 3-tunnine grupisupervisioon (rohkem kui 3 inimest) ühe tunni individuaalse supervisiooniga.
Kui need nõuded ei ole piisavalt täidetud tunnustatakse samaväärsena teiste meetodite supervisiooni.

Erialane praktika
Vähemalt 400 tundi erialast praktikat keha psühhoterapeudina vähemalt 2 aasta vältel.
Kui see nõue ei ole piisavalt täidetud arvestatakse samaväärsena teisi professionaalseid kogemusi lähedastes valdkondades, mis on esitletud asjakohase dokumentatsioonina.
Nõutud tunnid isiklikku teraapiat, supervisiooni ja eraialast praktikat võivad olla integreeritud treeningprogrammi osa või olla täidetud enne või pärast väljaõpet.

Lisanõuded
Soovituskirjad kahelt EABP liikmelt.
NB: FORUM-i poolt akrediteeritud õppeasutuste lõpetajad võivad saada automaatselt EABP täisliikmeks, kui esitavad taotluse oma maa rahvuslikule liidule, kui see on olemas, või otse EABP-le.

Neil on vaja esitada järgmised dokumendid:
· FORUM-i õppeasutuse tunnistus ja kooli poolt ühel leheküljel kinnitus tunnistuse andmisest ja eraialasest praktikast.
· Eraialse praktika dokumentatsioon peale väljaõpet: vähemalt 400 tundi superviseeritud eralast praktikat keha psühhoterapeudina vähemalt 2 aasta vältel.
· Curriculum vitae.