SOMA eesmärgid

• Keha kaasava psühhoteraapia edendamine Eestis
• Professionaalse kehapsühhoteraapia eetikakoodeksi loomine ja selle järgimine
• Valdkonda puudutavate arengusuundade tutvustamine kohalikul pinnasel
• Kehapsühhoterapeutide superviseerimine
• Töötundide ja kogemuse arvestuslik logimine
• Ühendada kvalifitseeritud kehapsühhoteraapiaga tegelevaid isikuid
• Suhtlemine ja kontakti loomine teiste samalaadsete organisatsioonidega välismaal
• Ühiskondliku maailmavaate avardamine kehapsühhoteraapia valdkonnas
• Juhindumine EABP (www.eabp.org) eeskirjadest ja soovitustest
• Väärkäsitluste protsessimine ja selgitamine
• Professionaalse eetika ja tööstandardite loomine ja töökorraldus
• Esindada EABP katusorganisatsiooni Eestis